Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

European Innovation Workshops in Inclusive Design 2014

Hvordan kan design, arkitektur og byplanlegging bidra til utviklingen av bedre og nyskapende produkter, tjenester og miljøer?


Det tradisjonelle næringslivet står overfor skarp internasjonal konkurranse og strukturendringer. En aldrende befolkning setter samfunnet under stort press og den raske urbaniseringen øker behovet for bedre infrastruktur og mer brukervennlige byer. I tillegg må klimautfordringen håndteres på en mer aktiv måte.


Hvordan kan vi løse disse store, globale utfordringene?
Hvordan kan design, arkitektur og byplanlegging bidra til utviklingen av bedre og nyskapende produkter, tjenester og miljøer som er relevante både for private bedrifter, offentlig sektor og enkeltmennesket?


Disse spørsmålene stilte vi til foredragsholderne på European Innovation Workshops in Inclusive Design 2014 som Norsk design- og arkitektursenter arrangerte – og vi fikk engasjerende svar!


Hva skjedde? Det ble holdt inspirerende og tankevekkende foredrag som pekte ut nye retninger, fortalte hva vi må slutte med for å bli mer nyskapende og hvordan vi kan endre både tenkemåter, systemer og organisasjoner fra innsiden. De interaktive workshopene tok opp nye, praktiske metoder for hvordan vi kan plassere mennesket i sentrum for hele innovasjons- og designprosessen, og deltakerne diskuterte nye, kreative teknikker og verktøy for å bringe dette inn i styrerommet.