Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

Tjenestedesign

  • En eldre mann bruker Melin Medicals betalingsystem

    Melin Medical

    Melin Medical har utviklet en betalingstjeneste som ser på hele behandlingsbildet og tar hensyn til samspillet mellom pasienten, personen som...