Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inclusive Design - a people centered strategy for innovation

A practical introduction to Inclusive Design for Businesses & Designers - how to get started!

Kjøp boken

«Innovating with people – The business of Inclusive Design» er en håndbok som gir leseren en introduksjon til hvordan man kan ta i bruk inkluderende design som en effektiv forretningsstrategi.

Ideen med boken er å inspirere, motivere og vise hvordan virksomheter kan integrere en brukerfokusert metodetilnærming i egne design- og utviklingsprosesser. Dette er en praktisk veiledninger og manual som inneholder den grunnleggende informasjonen du trenger for å forstå, diskutere og å benytte inkluderende design som metodetilnærming.
Innholdet er satt sammen av personer som har en bred, praktisk erfaring med inkluderende design i næringslivet. Boken deler innsikt og kunnskap som er opparbeidet igjennom årenes løp, og presenterer innholdet i et lettlest format, supplert med illustrasjoner og eksempler.

Les mer om innholdet og kjøp boken her: www.innovatingwithpeople.net