Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Inkluderende design - en brukerfokusert strategi for innovasjon

En praktisk introduksjon til inkluderende design for bedrifter og designere - slik kommer du i gang!

NorDan

Da det ble innført krav til universell utforming også for vinduer i Norge, så vindusprodusenten NorDan dette som en mulighet til innovasjon.

PROBLEM

Hvordan kan man forbedre hverdagsobjekter, f.eks vinduer i boliger?
Det kan være vanskelig å være innovativ i et etablert, stabilt marked. En brukerfokusert tilnærming viste seg å være til stor hjelp for å se utfordringene i et nytt perspektiv og avdekke behov som førte til nye ideer.

TILNÆRMING

Et designteam jobbet med mange ulike brukere for å få innblikk i utfordringene deres
Fokuset på folks erfaring i hverdagen ga en bedre forståelse for brukernes behov og ønsker i forbindelse med vinduer. Et mangfold av elitebrukere representerte forskjellige utfordringer, blant annet en rullestolbruker, en person med nedsatt syn, en revmatiker og en student som bodde på hybel. Basert på hver sine behov, kunne disse personene vise til begrensninger ved vanlige vinduer og bidra med variert og inspirerende innsikt ut fra egne erfaringer.

Basisfunksjoner som åpning, lukking og tilgjengelighet til vinduet ble testet i workshops som ble avholdt både i Norge og Storbritannia. Personlige samtaler hjemme hos elitebrukerne gav studien en dypere innsikt i problemstillingene. 

RESULTAT

Studiene resulterte i ideer som ikke bare oppfyller de nye kravene, men også brukernes ulike ønsker og behov.
Resultatene var mange, og blant dem dukket det opp uventede innovative konsepter. Alt fra produktforbedringer og nye løsninger for leveranse og markedsføring til helt nye produkter. NorDan fikk presentert en rekke innovative løsninger og konsepter som brukes i produktutviklingen deres idag.

En inkluderende designmetodikk har bidratt til at NorDan er bedre rustet til å oppfylle kravene i den nye lovgivningen. Prosessen har faktisk gått mye lenger enn dette og ført med seg innovative løsninger som kan brukes for å oppnå nye konkurransefortrinn. Ved å snakke direkte med forbrukerne og forstå hvordan de bruker produktene, kan NorDans vinduer bli mer brukervennlige og appellere til et bredere marked.

“Det gjør inntrykk å se en person åpne og lukke vinduer med albuen. Du lærer at de ikke er like enkle å åpne for alle

Johannes Rasmussen, administrerende direktør, NorDan ASA

 

 

Fra innsikt til idé: Et eksempel på hvordan innsikt fra brukerinvolvering kan føre til en designidé.

Med mange inntrykk og ny innsikt i hvordan brukerne opplever vinduer, begynner designerne å skissere forskjellige løsninger.

Fra idé til virkelighet. Utvikling av prototype ved NorDans fabrikk.