Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvem bør engasjere seg med Inclusive Design?

Inclusive Design can be applied by business and designers developing any product, environment or service

Kundenes behov

Design bør svare på de endringene som skjer i verden rundt oss.

  • En munk som snakker i en mobiltelefon.

    Verden i endring

    Designet på produkter, tjenester og omgivelser er bare vellykket hvis løsningen er...

  • To gutter som utfører BMX triks, en i rullestol og den andre på sykkel.

    Bli kjent med kundene dine

    De fleste produkter og tjenester utvikles for gjennomsnittskunden; en høyrehendt, funksjonsfrisk, hvit, ung mann. Men gjennomsnittskunden er faktisk...