Søk

Velg språk

Design og arkitektur Norge Design and Architecture Norway

Hvordan kan du bruke en inkluderende designmetodikk i eksisterende design- eller utviklingsprosesser?

 

Think el-bil

Dette forretningseksempelet beskriver hvordan det norske selskapet Think som produserer elektriske biler brukte inkluderende design for å finne ut hvordan informasjonsgrensesnitt kan endre morgendagens kjøretøyer. Brukere på mellom 24 og 82 år ga inspirasjon til mange nye idéer.

PROBLEM

Hvordan kan fremtidens bil bedre kommunikasjonen og informasjonsflyten?
Dagens bilkupeer gir bare en begrenset informasjon, slik som ruteplanlegging og stemmesamtaler.TH!NK så muligheten for å gå lenger enn dette og tilby en tilkobling mellom bilen, hjemmet, arbeidsplassen og byen.

TILNÆRMING

Å snakke med brukerne i en slik sammenheng hjalp til med å utforske digital tilkobling.
Brukere i alle aldre og med forskjellige førlighetsnivåer ble spurt mens de holdt på med sine hverdagslige gjøremål.Mange ble spurt mens de satt i bilen eller på gaten for å få en bedre følelse av sammenhengen.De ble bedt om å reagere på bilder og fikk spørsmål om informasjon og ønsker med et spesielt fokus på mobilitet og kommunikasjon.

Et interaktivt informasjonsark ble utviklet for hver person som et verktøy for å registrere og forklare deres livsstiler og behov.Dette verktøyet hjalp designeren med å gjøre opplysningene om til designplaner.

RESULTAT

Designkonsepter som morgendagens sjåfører og passasjerer vil nyte godt av.
Det nye, digitale dashbordet kan justeres etter sjåførens ønsker ved å forstørre tastenes størrelse og bedre kontrasten for de eldre.Informasjonspanelet kan også redusere mengden med informasjon eller vise ekstra informasjon, slik som været eller tidspunkter for flylandinger.Bilen er også en fordel i byene, med WiFi-oppkobling og gatelys for forbipasserende, samt tilbakeføring av elektrisitet i det nasjonale nettet på travle tidspunkter.

Forskningen med brukere og informasjonsark brukes fortsatt av Think i utviklingsprosessen.Dette gjør at idéene kan testes ut på forhånd virtuelt med virkelige mennesker.

"Vi visste ingenting om inkluderende design før dette prosjektet.Vi gjorde dette og forsto at det ikke er spesielt rettet mot handikappede, men det er en fordel for hele produktet og alle brukerne.Dette fører til at hele selskapet tenker annerledes."

Katinka von der Lippe, direktør for design og produktplanlegging i Think.INSIGHT: Older drivers complained that dials were hard to read. Younger drivers complained about a lack of customisation.